Hướng dẫn xem camera trên iPhone/iPad – Mầm non Baby Star, Hà Đông, Hà Nội

Trên iPhone/iPad, phụ huynh truy cập AppStore và tải về phần mềm có tên VMEYESUPER. Sau khi cài đặt xong phần mềm trên điện thoại, phụ huynh nhập các thông số để xem camera như sau:

Mở phần mềm, nhấn vào nút “Home”.

Hướng dẫn xem camera trên iPhone, hướng dẫn xem camera trên ipad, vmeyesuper, xmeye, cài đặt camera lên điện thoại

Chọn “Device list”

Hướng dẫn xem camera trên iPhone, hướng dẫn xem camera trên ipad, vmeyesuper, xmeye, cài đặt camera lên điện thoại

Nhấn vào dấu “+” dưới cùng phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn xem camera trên iPhone, hướng dẫn xem camera trên ipad, vmeyesuper, xmeye, cài đặt camera lên điện thoại

Hiển thị bảng nhập thông số camera. Thực hiện lần lượt từ 1 đến 7 theo đánh dấu trên hình minh họa.

4-1-new

– Login Mode: chọn ID

– Name: Camera

– DVR ID: 7a40834fa042781d

– User ID: nhập tên lớp, liền nhau, không dấu (vd: ngoisao1, ngoisao2, ngoisao3…), xem lớp nào thì nhập tên lớp đó.

– Password: Gọi 0987 238 239 – 024 6673 7007 để nhận mật khẩu.

– Max Channel: 8

Nhấn “Save” để ghi nhớ cấu hình đã cài đặt. Thoát phần mềm, sau đó mở lại, nhấn vào dấu “+” của 1 trong 4 khung hình trên điện thoại. Chương trình sẽ hiển thị tên hệ thống Camera, phụ huynh nhấn vào chữ “Camera”, hệ thống sẽ sổ xuống 8 kênh camera. Để xem kênh nào, phụ huynh chỉ cần nhấn vào kênh đó.

* Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép phụ huynh xem đúng kênh của lớp cần xem. List kênh tương ứng với tên lớp cụ thể như sau:

Ngôi Sao 1: CH05

Ngôi Sao 2: CH06

Ngôi Sao 3: CH07

Ngôi Sao 4: CH01

Ngôi Sao 5: CH08

Khu Vui Chơi 1: CH03

Khu Vui Chơi 2: CH04

Hành Lang: CH02

Hướng dẫn xem camera trên iPhone, hướng dẫn xem camera trên ipad, vmeyesuper, xmeye, cài đặt camera lên điện thoại

Đợi 15-30 giây để kết nối tới camera.

Phụ huynh cần trợ giúp thêm kỹ thuật, vui lòng gọi 0987 238 239 hoặc 024 6673 7007

>>> Xem thêm: Hướng dẫn xem camera trên Android

Leave a Reply